Als lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten voldoen wij aan de volgende kwaliteitseisen:

  • In bezit van een Praktijkkeurmerk
  • (Periodieke) kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici;
  • Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP;
  • Maakt deel uit van een intercollegiaal overleg
  • Naleven van door de NVvP vastgestelde richtlijnen;

Praktijkkeurmerk

Het Praktijkkeurmerk is vanaf juli 2016 ingevoerd. Doelstelling van het Praktijkkeurmerk is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiƫnten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt. (citaat van de site www.podotherapie.nl voor verdere info zie deze site)

Herkent u het gevoel dat u graag actief zou willen zijn maar dat klachten in uw voeten/ benen u tegenhouden? Dan zou de podotherapeut mogelijk uitkomst kunnen bieden!
Maak een afspraakMaak een afspraak